Архив за месяц: Октябрь 2018

Гіркий факт безпорадності держави…. Мізрах Ігор: «Існує безліч країн, де не існує дитячих будинків.  Серед таких країн США, Ізраїль, ОАЕ і багато інших. Але, на жаль, Україна не входить в цей список…»

Існує безліч країн, де не існує дитячих будинків. Серед таких країнСША, Ізраїль, ОАЕ і багато інших. Але, на жаль, Україна не входить в цей список.

Дитячі будинки України, це сумне видовище. Найчастіше вони знаходяться, далеко від густонаселених пунктів, зазвичай десь за містом. За рахунок цього діти, які ростуть в цих будинках, абсолютно ізольовані від зовнішнього світу. Вони замкнуті, і їхуявлення про життя складаються на основі того, що відбуваєтьсявсередині цього світу, що саме по собі є дуже небезпечним. Крімцього, дитячі будинки знаходяться як би не на виду. Чи не на очах у жителів великих міст, не на очах у людей, які добре забезпеченіфінансово і могли б хоч якось допомогти їм. Таким чином основнамаса людей знає про існуючу проблему лише теоретично, не вдаючись у подробиці і не беручи участі в житті цих дітей.

#ЗАКОНИ

«Завданням законодавства про охорону дитинства є розширеннясоціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав і законних інтересів дитини в Україні» — твердить закон, але чи так є насправді? В Україні зареєстровано понад 73 тисяч дітей-сиріт. Цифра нереально велика, однак якщо вчитатися в конституцію, то нашим сиротам немов нічого бояться:

«Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майновогостану, стану здоров’я і народження дітей і їх батьків (або осіб, які їхзамінюють) або будь-яких інших обставин, що мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовимиактами ».

Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правовоїдопомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав, на підставах і в порядку, встановлених законом, що регулює наданнябезоплатної правової допомоги.

Основні принципи охорони дитинства та державну політику в ційсфері визначає Верховна Рада України шляхом затвердженнявідповідних загальнодержавних програм.

Проведення державної політики щодо охорони дитинства, розробкуі здійснення цільових загальнодержавних програм соціальногозахисту та поліпшення становища дітей, підтримки сімей з дітьми, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчоївлади в цій сфері забезпечує Кабінет Міністрів України. ЩорічноКабінет Міністрів України звітує Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище дітей та тенденції йогозміни в ході впроваджених соціально-економічних перетворень.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевогосамоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:

 проведення державної політики в сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програмполіпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;

 розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

 вирішення питань щодо забезпечення прав дітей, встановленняопіки та піклування, створення інших передбачених законодавствомумов для виховання дітей, внаслідок смерті батьків, позбавленнябатьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захистуособистих і майнових прав і інтересів дітей;

 організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливимиосвітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивнихкласах, і учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям «;

 можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів до місця навчання і додому в порядку і розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, і передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;

 вирішення питань про надання пільг та державної допомоги дітямта сім’ям з дітьми відповідно до законодавства;

— контроль за дотриманням в ігрових залах, комп’ютерних клубах, відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях правопорядку та етичних норм стосовно дітей;

 інших засобів з охорони дитинства, віднесених до їх компетенціїзаконодавством України.

Ось, що думає з цього приводу наш експерт, Ігор Мізрах: «Дитячібудинки  це індикатор зрілості суспільства і рівень розвиткудержави, наявність дитячих будинків в наш час має стоятиголовним питанням у будь-якої держави, яка рухається до демократії».

 НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ зареєстровано понад 73 ТИСЯЧ ДІТЕЙ-СИРІТ. Ця цифра без урахування дітей, які перебуваютьна окупованих територіях.

Такі дані повідомив заступник директора Департаменту з захиступрав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політикиВолодимир Вовк.

«За даними офіційної державної статистики, на 1 січня 2016 в Україні (без урахування окупованих територій сходу і Криму, де теж залишилися наші діти-сироти, і вони повинні входити в статистику) 73 тис. 182 дітей-сиріт. З них в Донецькій області — 4 тис. 709, у Луганській — 1 тис. 432 дитини », — зауважив Вовк.

За його словами, від загальної кількості лише 20-30% — це дітисироти, всі інші  це діти, які мають батьків, але вони булипозбавлені батьківського піклування.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування, близько 53 тисяч знаходяться під опікоюнайближчих родичів, в інтернатних установах залишаються близько6 600 дітей, 25 тисяч дітей — з сімей, які опинилися в складнихжиттєвих обставинах і не можуть виховувати дітей, 18 тисяч дітейможуть бути усиновлені.

«Протягом минулого року 1 тисячу 868 дітей були усиновлені, тобтолише 10% від потреби. Національне усиновлення значно переважаєнад міждержавним«, — додав Вовк.

 

Нагадаємо, зі столичного бюджету виділять 3 мільйони гривень. Таким чином, київські дитячі будинки сімейного типу незабаромотримають автомобілі.

Крім цього, в рамках програми «Діти. Сім’я. Столиця« вже виділили3 млн грн на придбання квартир для будинків сімейного типу та 600 тис. Грн на ремонт і покупку меблів. Нові будинки вже скоро почнуть приймати нових мешканців.

 

#МАЙБУТНЄ

У Канаді придумали чудову ідею  об’єднати «Будинку для людей похилого віку» з «Дитячими притулками». Результат перевершиввсі очікування. Люди похилого віку знайшли люблячих онуків, сироти вперше відчули, що таке батьківська любов і турбота.

Лікарі констатували поліпшення всіх життєвих функцій у літніхлюдей, палаючі очі, і сильний інтерес до життя. До появи дітей з притулку, люди похилого віку швидше були схожі на мумії з вимерлими очима. Діти ж вперше скинули скутість, страх, невпевненість, смуток, і перетворилися в звичайних гучнихневгамовних дітей. Одні знайшли сім’ю, якій у них ніколи не було, інші знову відчули тепло рідного дому, заповненого онуками. Прекрасне рішення розумних людей, які розуміють, що потрібнодітям з притулку і самотнім людям похилого віку.

«Важливо не просто надавати фінансову і моральну підтримкунеблагополучним сім’ям, але також і пояснювати їм, що дитина — не тягар, а найсильніший внесок у міцне майбутнє» — переконаний наш експерт, Ігор Мізрах — «Подивіться на арабські країни, у них, в цьому сенсі є чому повчиться. Там немає сиріт! Там все відповідаєза всіх і кожного! Точно, як в книзі «Маленький Принц» Сент-Екзюпері: «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», так є і в реальному житті».

До України подібна ідея ще не дійшла, але оскільки наші державитісно дружать, і ми теж цілком можемо надіявся на світле майбутнє!

В Україні планують до 2023 року замість дитбудинків організуватипаліативної-реабілітаційні центри, дані центри нададуть допомогувсім дітям незалежно від їх соціального статусу і віку.

Зараз відомство працює над тим, щоб діти росли в сім’ях, а потреба в дитячих будинках відпала до 2020 року.

На даний момент держава надає паліативну допомогу на рівнівідділень лікарень. Проте наголошується, що це ресурсу недостатньо, оскільки в Допоможіть врятувати життя 70 тисяч.

 

В Україні працює 751 заклад з інституційного догляду і вихованнюдітей. З більш ніж 100 тисяч дітей, які проходять лікування в цихзакладах, лише 8% мають статус дітей-сиріт.

«Дитячі будинки болюче питання для країни. Найстрашніше, щопитання навіть не в тому, що від дітей відмовляються їх біологічні батьки, а причина, чому люди так поступають. І, на жаль, часто причини фінансового характеру стають сему виною. Тому, звичайно ж, держава повинна в першу чергу думати про економіку країни, про програми, які допомагали б молодим батькам, матерям одиначкам, малозабезпеченим сім’ям. Якщо ми не будемодопомагати своїм, українським, дітям, ми не зможемо потім ними пишається, як нашим світлим майбутнім. Тому що вже на сьогодні дуже велика кількість українських дітей всиновлюють іноземці, тобто наш найсильніший генофонд вивозиться з країни, а це сумно»- коментує Ігор Мізрах.

Ігор Мізрах

Ексклюзивно для журналу РЕЙТИНГ

Посилання на сайт: https://ratingua.net/

Посилання на сторінку fb: @ratingnewsmagazine

Горький факт беспомощности государства… Мизрах Игорь: «НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 73 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-СИРОТ. Эта цифра без учета детей, которые находятся на оккупированных территориях».

Существует множество стран, где не существует детских домов. Среди таких стран США, Израиль, ОАЭ и многие другие. Но, к сожалению, Украина не входит в этот список. 

Детские дома Украины, это грустное, печальное зрелище. Зачастую они находятся, далеко от крупнонаселённых пунктов, обычно где-то за городом. За счёт этого дети, растущие в этих домах, совершенно изолированы от внешнего мира. Они замкнуты, и их представления о жизни складываются на основе того, что происходит внутри этого мира, что само по себе очень опасно. Помимо этого, детские дома находятся как бы не на виду. Не на виду у жителей крупных городов, не на виду у людей, которые хорошо обеспеченные финансово и могли бы хоть как-то помочь им. Таким образом основная масса людей знает о существующей проблеме лишь теоретически, не вдаваясь в подробности и не принимая никакого участия в жизни этих детей. 

#ЗАКОНЫ

«Задачей законодательства об охране детства является расширение социально-правовых гарантий детей, обеспечение физического, интеллектуального, культурного развития молодого поколения, создание социально-экономических и правовых институтов с целью защиты прав и законных интересов ребенка в Украине» — твердит закон, но так ли всё на самом деле? В Украине зарегистрировано более 73 тысяч детей-сирот. Цифра умопомрачительная, однако если вчитаться в конституцию, то нашим сиротам словно нечего боятся: 

«Все дети на территории Украины, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения детей и их родителей (или лиц, их заменяющих) или любых других обстоятельств, имеющих равные права и свободы, определенные настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами». 

Мизрах Игорь: «НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 73 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-СИРОТ. Эта цифра без учета детей, которые находятся на оккупированных территориях«.

Государство гарантирует всем детям равный доступ к бесплатной правовой помощи, необходимой для обеспечения защиты их прав, на основаниях и в порядке, установленных законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи.

Основные принципы охраны детства и государственной политике в этой сфере определяет Верховная Рада Украины путем утверждения соответствующих общегосударственных программ.

Проведение государственной политики по охране детства, разработку и осуществление целевых общегосударственных программ социальной защиты и улучшения положения детей, поддержки семей с детьми, координацию деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в этой сфере обеспечивает Кабинет Министров Украины. Ежегодно Кабинет Министров Украины отчитывается Верховной Раде Украины о состоянии демографической ситуации в Украине, положение детей и тенденции его изменения в ходе внедренных социально-экономических преобразований.

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, определенной законом, обеспечивают:

 проведение государственной политики в сфере охраны детства, разработка и осуществление отраслевых и региональных программ улучшение положения детей, решение других вопросов в этой сфере;

 развитие сети учебных заведений, учреждений здравоохранения, социальной защиты, а также внешкольных учебных заведений, деятельность которых направлена на организацию досуга, отдыха и оздоровления детей, укрепление их материально-технической базы;

 решение вопросов по обеспечению прав детей, установления опеки и попечительства, создание других предусмотренных законодательством условий для воспитания детей, вследствие смерти родителей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей или по другим причинам остались без родительского попечения, а также для защиты личных и имущественных прав и интересов детей;

 организацию бесплатного питания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах, и учеников 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений из семей, которые получают помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям «;

 могут обеспечивать льготный проезд учащихся, воспитанников, студентов к месту учебы и домой в порядке и размерах, определенных органами местного самоуправления, и предусматривать на это соответствующие расходы из местных бюджетов;

 решение вопросов о предоставлении льгот и государственной помощи детям и семьям с детьми в соответствии с законодательством;

 контроль за соблюдением в игровых залах, компьютерных клубах, видеотеках, дискотеках, других развлекательных заведениях и общественных местах правопорядка и этических норм в отношении детей;

 других средств по охране детства, отнесенным к их компетенции законодательством Украины.

Вот, что думает по этому поводу наш эксперт, Игорь Мизрах: «Детские дома — это индикатор зрелости общества и уровень развития государства, наличие детских домов в наше время должно стоять главным вопросом у любого государства, которое движется к демократии». 

 

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ БОЛЕЕ 73 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-СИРОТ. Эта цифра без учета детей, которые находятся на оккупированных территориях.

Такие данные сообщил заместитель директора Департамента по защите прав детей и усыновления Министерства социальной политики Владимир Вовк.

«По данным официальной государственной статистики, на 1 января 2016 в Украине (без учета оккупированных территорий востока и Крыма, где тоже остались наши дети-сироты, и они должны входить в статистику) 73 тыс. 182 детей-сирот. Из них в Донецкой области — 4 тыс. 709, в Луганской — 1 тыс. 432 ребенка», — заметил Волк.

По его словам, от общего количества лишь 20-30% — это дети сироты, все остальные — это дети, которые имеют родителей, но они были лишены родительской опеки.

Из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, около 53 тысяч находятся под опекой ближайших родственников, в интернатных учреждениях остаются около 6 600 детей, 25 тысяч детей — из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не могут воспитывать детей, 18 тысяч детей могут быть усыновлены.

«В течение прошлого года 1 тысяча 868 детей были усыновлены, то есть лишь 10% от потребности. Национальное усыновление значительно преобладает над межгосударственным», — добавил Волк.

Напомним, из столичного бюджета выделят 3 миллиона гривен. Таким образом, киевские детские дома семейного типа вскоре получат автомобили.

Кроме этого, в рамках программы «Дети. Семья. Столица» уже выделили 3 млн грн на приобретение квартир для домов семейного типа и 600 тыс. грн на ремонт и покупку мебели. Новые дома уже скоро начнут принимать новых жильцов. 

 

#БУДУЩЕЕ

В Канаде придумали отличную идею — объединить «Дома престарелых» с «Детскими приютами». Результат превзошел все ожидания. Пожилые люди обрели любящих внуков, сироты впервые почувствовали, что такое родительская любовь и забота.

Врачи констатировали улучшение всех жизненных функций у пожилых людей, горящие глаза, и сильный интерес к жизни. До появления детей из приюта, старики скорее были похожи на мумии с потухшими глазами. Дети же впервые скинули зажатость, страх, неуверенность, грусть, и превратились в обычных шумных неугомонных детей. Одни обрели семью, которой у них никогда не было, другие вновь ощутили тепло родного дома, заполненного внуками. Прекрасное решение умных людей, которые понимают, что нужно детям из приюта и одиноким старикам.

«Важно не просто оказывать финансовую и моральную поддержку неблагополучным семьям, но также и объяснять им, что ребёнок – не обуза, а сильнейший вклад в прочное будущее» — убеждён наш эксперт, Игорь Мизрах – «Посмотрите на арабские страны, у них, в этом смысле есть чему поучится. Там нет сирот! Там все в ответе за всех и каждого! Точно, как в книге «Маленький Принц» Сэнт-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили», так есть и в реальной жизни». 

До Украины подобная идея ещё не дошла, но поскольку наши государства тесно дружат, и мы тоже вполне можем понадеется на светлое будущее! 

В Украине планируют до 2023 года вместо детдомов организовать паллиативно-реабилитационные центры, данные центры предоставят помощь всем детям вне зависимости от их социального статуса и возраста.

Сейчас ведомство работает над тем, чтобы дети росли в семьях, а потребность в детских домах отпала до 2020 года.

На данный момент государство предоставляет паллиативную помощь на уровне отделений больниц. Однако отмечается, что это ресурса недостаточно, поскольку в помощи нуждается 70 тысяч.  

В Украине работает 751 заведение по институциональному уходу и воспитанию детей. Из более чем 100 тысяч детей, которые проходят лечение в этих заведениях, лишь 8% имеют статус детей-сирот.

«Детские дома больной вопрос для страны. Самое страшное, что вопрос даже не в том, что от детей отказываются их биологические родители, а причина, почему люди так поступают. И, увы, зачастую причины финансового характера становятся сему виной. Потому, конечно же, государство должно в первую очередь думать об экономике страны, о программах, которые помогали бы молодым родителям, матерям одиночкам, малообеспеченным семьям. Если мы не будем помогать своим, украинским, детям, мы не сможем потом ими гордится, как нашим светлым будущим. Потому что уже на сегодня очень большое количество украинских детей усыновляют иностранцы, т.е. наш сильнейший генофонд вывозится из страны, а это печально» — комментирует Игорь Мизрах. 

 

Игорь Мизрах

Эксклюзивно для журнала РЕЙТИНГ

Ссылка на сайт: https://ratingua.net/

Ссылка на страницу fb: @ratingnewsmagazine

 

 

Игорь Мизрах: «Trick or treat — или наш ли праздник Хэллоуин?»


«Это Хэллоуин!» – поют в знаменитом мультфильме Тима Бартона «Кошмар перед Рождеством» нечистые силы. Что же это за праздник такой и почему его представляют именно нечистые силы? И такие ли они нечистые? 

#ИСТОРИЯ

Хэллоуин, известный так же как Самайн или День всех святых. Но как его не назови суть праздника остаётся одной. 

В древние времена территорию современный Великобритании населяли кельтские племена, все они были язычниками и жили по законам природы – празднуя смены сезонов, приход и уход тепла, фазы луны и пр. Эти древние люди верили, что именно в ночь с 31го октября на 1е ноября происходит новый год, переход на тёмное, холодное время года. Считалось, что в эту ночь грань между мирами стирается и духи бродят по всей Земле. Что бы задобрить духов, по традиции, люди готовили всякие лакомства и оставляли их у порога своего дома, таким образом духи забирали подношения и оставляли жителей в покое. 


Прошло много лет, на территории Европы распространилось христианство и конечно же христианским устоям не нравились языческие обычаи. Тогда церковь пошла на компромисс, дабы не ссорится с местными и возвела этот день и в собственный, церковный календарь, назвав его «День всех святых». Традиции сохранялись, народ не возмущался. И так зародился современный праздник, который сегодня все знают под названием Хэллоуин.

#ТРАДИЦИИ

Традиционным на Хэллоуин считается переодевание в различные костюмы духов и нечистой силы – вампиров, призраков, зомби. Так детвора прикидывается нечестью, ходит по улицам и выпрашивает у соседей конфеты, особым «нечистым» образом. Зачастую, дети, стуча в двери, приговаривают: «Конфеты или жизнь?» — прикидываясь духами, тогда хозяева угощают малышей и те идут «колядовать» дальше. Кстати о «колядовать»! Не правда ли, очень напоминает наши традиции в канун Рождества? Ведь наша молодёжь тоже ходит по домам, в костюмах всякой нечистии вымогает угощений за колядки. Забавное совпадение не иначе. 

Ещё одной традицией является, как уже упоминалось выше, приготовление пирога из тыквы, а также прочих сладостей. Среди них может быть и печенье, в форме отрезанных пальцев и конфеты в форме человеческого глаза, в общем чем страшнее, тем лучше. 


Дом принято украшать искусственной паутиной, колдовскими атрибутами, например, метлой, зажигать свечи, а главное вырезать из тыквы мордашку пострашнее. Внутрь тыквенной головы также ставиться свеча и горит она всю ночь, дабы защитить дом от всё тех же духов…а то вдруг конфеты закончатся. 

#ЦЕРКОВЬ

Разумеется, праздник добрался и до нас. Его ежегодно справляют большинство больших городов, практически всех стран СНГ. Люди наряжаются, устраивают тематические вечеринки, в общем веселятся по полной. Однако наша православная церковь, ясное дело не одобряет подобных утех. 
Большинство представителей духовности негативно отзывается о празднике и утверждает, что это всё от нечистого. Называя праздник Самайн – праздником сатаны и призывая народ одуматься. 

«Праздник Halloween подрывает сами устои Св. Церкви, основанной на крови мучеников, отказавшихся хоть как-либо почитать или служить идолам. Св. Церковь должна занять строгую позицию противления подобным явлениям, раз нам Христос Спаситель сказал, что Господь Бог нам Судия во всех наших поступках и убеждениях и что наши дела могут быть или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». Нет среднего «нейтрального» пути!» — твердят религиозные интернет порталы. 

Доходит до смешного, когда церковь начинает обвинять современных людей в сатанизме и поклонению нечистой силе. Молодёжь на тематической дискотеке является для них осквернителями веры господней. Дошло уже до того, что людей, справляющих Самайн, обвинили в кровавых жертвоприношениях. Так дети в костюмах или…убийцы? Комментирует представитель церкви, епископ православной церкви заграницей, Александр Милеант: «Сегодня мы являемся свидетелями зарождения сатанинских культов. В ночь на 1-е ноября совершаются сатанинские «службы», имеются сведения о похищении и убиении служителями Сатаны маленьких детей. Теперь сатанисты уже приступили и к ритуальному убиению православных священнослужителей, как неоднократно случалось в штате Калифорния… Везде Сатана протягивает сети с целью поймать как можно больше невинных людей. Газетные лавки полны печатного материала о спиритизме, сверхъестественных явлениях, сеансах, пророчествах и всевозможных действах, вдохновляемых бесами. Все эти дела служат Сатане, ибо они исходят не от Духа Святого, но от духа прискорбного мира сего». 

Комментирует наш эксперт, Игорь Мизрах: 

«Хэллоуин, безусловно, не славянский праздник, как, впрочем, и некоторые другие. Поэтому давайте не будем делать из него ненужной шумихи и не будем вешать ярлыки типа:  «пропаганда Америки», «Реклама зла» и тд. Если даже этот праздник противоречит вашему менталитету — не разжигайте в себе ещё один повод раздражаться. Выход предлагаю простой, хотя я и не психолог, — воспринимайте этот праздник, как возможность каждому проявить своего внутреннего монстра или дракона, как из очень поучительной пьесы-сказки Евгения Шварца «Дракон». Поверьте, это будет сильнейшей мотивацией для психологической разрядки взрослым, которые все неуклюже  носят маску доброты и милосердия. А уж что касается детей, в конце концов, это тот самый праздник, когда все детишки, перед осенними каникулами, могут официально себя ощутить участниками мультфильмов «Корпорация Монстров» или «Монстры на каникулах». А если серьёзно, то, известно же, запрет или антиреклама поражает ещё больший интерес. Поэтому, прежде чем указывать на многообразное наличие нечисти в этот день, вспомните произведение Гоголя  «Ночь перед Рождеством», или образ Крампуса, которой ходит рядом со Святым Николаем. И давайте тогда уж последовательно либо вычёркивать все праздники по обозначенным категориям, либо просто понимать, что разное проявление обычаев есть в мире и воспринимать себя частью многогранной целостности» — мудро заявил Игорь Мизрах. 

Интернет кишит религиозными статьями по типу «Самайн – новое имя сатаны» или же «6 причин, почему Хэллоуин небезопасен». Однако это есть ничто иное, как простые «забубоны» и невежество. Разумеется, в древние времена не было таких познаний и технологических возможностей, как в ХХІвеке, но ведь природа остаётся той же. 

Стоит ли из-за религиозных конфессий, которые соревнуются между собой в популярности и власти, считать всех людей, которые празднуют (пускай даже символически) этот праздник, служителями сатаны? Очевидно, что нет. 
Так что религиозным людям стоит соблюдать спокойствие и молиться, а всем, кто празднует, с наступающим! 

#ГдеСправлять? 

В Киеве многие заведения устраивают тематические вечера, квесты, вечеринки и многое другое. Куда сходить можете решить сами, опираясь на личный вкус.

Halloween в музее Ханенко 27 октября 

Стоимость экскурсии: 35 грн + входной билет в экспозиции (50 грн взрослые, 25 грнстуденты, 18 грн школьники и студенты). В этом году в музее обещают провести страшную экскурсию и интересные квесты. Квесты подходят как семьям с детишками, так и компании друзей любого возраста. Вход в музей в костюмах — свободный!

Halloween Horror Night 2018 

27 октября Стоимость: 200 грн. Клуб «Бинго»10-й год подряд приглашает на самый масштабный андеграундныйХэллоуин в Киеве! Обещают самый большой rock-Halloween в Украине! Вас ждут 12 часов живой и электронной музыки, яркие наряды, неожиданные маски и зловещий грим, фотозоны, ярмарка и конкурс костюмов. На сцене: Komissiya, Предсмертная кадриль, Shadazz, Respect Your Mom и другие. 

Парад Зомби / Halloween 2018

27 октября Толпы мертвых людей пройдут по улицам Киева. Военные против зомби–этосражение произойдет в канун Хэллоуина 27 октября в 13:30 М.Золотые Ворота. Около полтысячи зомби, призраки, культовые персонажи из хорроров и другая нечистьбудет идти по улицам города, и только выжившие, вооруженные самодельным оружием будут давать им отпор. 

Ведьмин Киев — квест-экскурсия

28 октября Стоимость: 75 грн. Интересное путешествие и знакомство с киевскими ведьмами, язычниками. Украинская магия и городские легенды ждут вас. Хеллоуин на Лысой Горе 28 октября в 15:00 Экскурсия на Лысую Гору в честь праздника Хеллоуина с праздничным шоу и гаданием. 

Halloween в Феофании

28 октября, в 13:00. Стоимость: 30 грн. В программе: — Мистическая фотозоне; — Конкурс на лучший костюм; — Танцы вокруг очага; — Конкурсы и подвижные игры для детей и взрослых с Ведьмочкой; — Горячие и вкусные блюда от кафе под открытым небом. 

Бал у Воланда

31 октября, 20:00 Д12, ул. Десятинная, 12 Стоимость: 700 грн Приходите на бал у Воланда и окунитесь в знаменитую атмосферу булгаковской истории. 

 

Игорь Мизрах

Эксклюзивно для РЕЙТИНГ

«Мой папа вырулит» — новый супер-хит Игоря Мизраха рвёт рейтинги прослушивания!


«И это будет новый супер-хит,

Мой папа вырулит, он все вырулит.
Он терминатор, он доктор Айболит,
«Мой папа вырулит, он все вырулит!»

Совсем недавно был записан и уже попал в ротацию новый музыкальный трэк, написанный Сергеем Жоровым и Александром Матиенко, так энергично и со вкусом исполненный Игорем Мизрахом.

О чем же новый хит?

Песня повествует нам об одном из самых важных людей в жизни каждого из нас и, хотя, многие сразу задумаются о маме, той, которая подарила нам жизнь, безграничное количество любви и ласки, новый хит во всю хвалит лучшего в мире папу!

«Папа на свете такой он один, самый надежный из всех мужчин. Взглядом своим он плавит броню, да он сам, как броня и его я люблю» — поет Игорь Мизрах.

Большинство мужчин часто остаются непоколебимы, скрывают свои эмоции за маской спокойствия, сдержанности и неприступности — на самом же деле, каждому из них  было бы приятно услышать в свой адрес слова песни «МОЙ ПАПА ВЫРУЛИТ»

«С папой таким хоть куда, хоть в разведку, тигры дрожат, когда входит он в клетку. Папу всегда и везде уважают, все за советом к нему приезжают» — спел Игорь Мизрах.

Уверены, что песня найдет массу поклонников, ведь она имеет все шансы занять достойное место в репертуаре выпускных вечеров, различных творческих вечеров и торжественных мероприятий.

А может все-таки вышел сиквел прекрасно всем знакомой «Папа может, папа может все, что угодно»..?

Мы желаем Игорю Мизраху с его новой песней «МОЙ ПАПА ВЫРУЛИТ» достичь вершины популярных чартов!

Также хочется заметить, что Игорь Мизрах не останавливается в своём творчестве и совсем недавно появились новые два хита.

Да, похоже, что вслед за его остросюжетным клипом с гангстерами и разборками в стиле 20-х годов «Мой папа вырулит» этим летом родился еще один хит, достойный топовых позиций в музыкальных чартах.

Песня «Дай мне раз!» в совместном исполнении с Натаникой уже облетела все украинские радиостанции, получила более 3 миллионов скачиваний в сети Интернет только на территории нашей страны.

Мизрах и “Дай мне раз!”

Игорь Мизрах считает, что песня изначально была обречена на успех, ведь ее написал Сергей Жоров, с которым они работали над уже нашумевшей композицией «Мой папа вырулит». Сергей Жоров, основатель и владелец звукозаписывающей студии MAJOR MUSIC — автор хитов для Аллы Пугачевой, Евгении Власовой и других звезд.

— Я попросил его написать «стебный» хит, смешной и веселый. Именно таких сейчас не хватает на эстраде, — поясняет исполнитель. — А с зажигательной, лучезарной Натаникой было очень легко и интересно реализовать замысел. Мне кажется, у нас получилось, и эта песня уже звучат на каждой веселой вечеринке.

Репер Игорь Мизрах и «Ніч така місячна»…

А вот второй хит, трогательная, романтичная песня «Ніч яка місячна» на слова выдающегося украинского писателя и театрального деятеля Михаила Старицкого горячо любима не одним поколением. Музыку к ней написал не менее известный композитор, друг Старицкого, Николай Лысенко. Песня получилась настолько мелодичной и душевной, что давно считается народной.

И вот, казалось бы, что удивить кого-то ее исполнением уже невозможно. Но это все же сделали, повергнув в шок украинцев, политический эксперт, продюсер Игорь Мизрах и оперная дива Мария Максакова.

Российские сайты взорвались традиционными обсуждениями внешности и одежды Марии Максаковой, практически оставив без внимания саму творческую работу. А вот украинские почитатели таланта певицы и поклонники Игоря Мизраха были удивлены и поражены необычной аранжировкой песни «Ніч яка місячна» и таким непредсказуемым творческим тандемом. Мария Максакова поет завораживающим душу оперным голосом, а Игорь Мизрах читает… рэп! Сочетание классической манеры исполнения народной песни и ритмичной начитки современного текста о сильных духом людях оказалось очень гармоничным.

“Сильні люди не бувають з легкою долею,

Сильні люди понад інших бувають втомлені –

Серця оголені, відчуття загострені…”.

«Для нас это новая попытка звучания классики в современной интерпретации, новое видение украинской народной песни и ее популяризация», — отметил в комментарии журналу PERSONA.TOP Игорь Мизрах.

Певица из России, экс-депутат Государственной Думы, вдова убитого в прошлом году в Киеве киллером экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова Мария Максакова ранее в интервью отмечала, что Украина всегда казалась ей неким сказочным пространством, а теперь поразила гостеприимством и радушием. Она очень быстро и легко выучила украинский язык и поет народные песни без акцента. Возможно, свою роль сыграли ее буковинские корни.

Осталось добавить, что дуэтное исполнение песни “Ніч яка місячна” записано на студии MAJOR MUSIC Сергея Жорова, рэперскую часть текста написал Игорь Мизрах.

Спец.кор

“PERSONA.TOP”

Мизрах Игорь: «Если ты был премьер-министром, тебя точно возьмут на работу в Facebook»

Ник Клегг, британский вице-премьер, стал руководителем департаментаFacebook, который отвечает за отдел коммуникаций и внутренней политикисоциальной сети. Клегг приступит к исполнению своих профессиональныхобязанностей с начала 2019 года. 

Ник Клегг долгое время договаривался с Facebook о сотрудничестве, послечего они нашли общий язык, и теперь строят большое количествопозитивных планов. 

«Я рад присоединится к команде Facebook. После 20 лет в европейской и британской политике, это станет для меня новым увлекательным приключением» — написал Ник Клегг на своей страничке в Facebook.
Facebook наняли Клегга на гране нарастающего давления в социальной медиакомпании. Компания столкнулась с проверкой защиты данных, после того как признала, что 50 млн. аккаунтов пользователей социальной сети подвергались вмешательству посторонних субъектов.   

Ник Клегг  бывший лидер британских либерал-демократов, с 2010 по 2015 был заместителем премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. НикКлегг работал в структурах Европейского Союза, так же он был членом Европарламента с 1999 по 2004 год и входил в состав британской комиссии. Все организации, где он занимал посты, занимались переговорами с ЕС по поводу вопросов торговли. 


Facebook в последнее время переживает тяжелый период в своей работе. Компания пережила сильный взлом социальной сети и потерю персональных данных в своей истории. Так же Facebook угрожают многочисленныесудебные разбирательства. В последнее время социальная сеть подвергаласьжесткой критике из-за распространения фейковых новостей, которые былинацелены на конфликт. 

Основатель и глава компании, обещает Нику Клеггу лидирующую роль и осуществление стратегий в их компании.  

 

«Таким образом приход в Facebook Ника Клегга , я считаю, поспособствуетпозитивному влиянию на работу компании и будет быстрым решением всехеё проблем в ближайшее время»  комментирует ситуацию эксперт по экономике и правовым вопросам Игорь Мизрах.  

 

Игорь Мизрах

Эксклюзивно для журнала РЕЙТИНГ

Ссылка на сайт: https://ratingua.net/

Ссылка на страничку fb: @ratingnewsmagazine

Переведення часу на зимній період, як це впливає на здоров’я людини.

Перехід на зимній час дозволяє більш раціонально використовувати світлий час доби і економити електроенергію. Зазвичай стрілки годинника переводять на годину назад в останню неділюжовтня. В ніч з 27 на 28 жовтня о 4 годині ранку в Україні стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Додаткова година сну, не дуже добре вплине на людський організм, тому що відбувається збій режиму сну, погіршується самопочуття та зниження імунітету. До нового режиму дня важко звикнути і не кожна людина може перебудуватися на новий режим життя. 
У сучасному житті, причина зміни годин в залежності від пори року обумовлена економією електроенергією. До сих пір багато вчених заявляють про шкідливий вплив зміни часу на біологічний годинник людини. 

Також суперечки відбуваються у сфері медицини. Медичні науковці запевняють, що маніпуляції з часом негативно позначаються на біоритміорганізму і на самопочутті громадян. При цьому вони відзначають, що зимовий час ближче до астрономічного, а це означає, що він є більш сприятливим для життя і здоров’я людини, ніж літній. Інші стверджують, що астрономічний час в сучасному світі не грає ніякої ролі у житті людини. До речі, з медичних досліджень згодні і звичайні люди. Деякі з них помітили, що через переведення стрілок у них часто виникають погане почуття, а іноді навіть загострюються хронічні хвороби і відбуваються нервові зриви.

Європейці вперше дізналися про літній і зимовий час під час Першої світової війни. Першими у переведенні часу, були німці: переводячи годинник, вони таким чином вирішили економити електроенергію.

А у СРСР почали переводити час з 1922 року.

Список країн, які переходять на зимовий — літній час: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Аляска, Аргентина, Багамські острови, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Венесуела, Німеччина, Греція, Данія, Єгипет, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канарські острови, Кіпр, Куба, Латвія, Ліван, Литва, Люксембург, Македонія, Мексика, Молдова, Монако, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща,Португалія, Румунія, США, Саудівська Аравія, Сейшельські острови, Словаччина, Словенія, Туніс, Туреччина, Україна, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія.

 

«Якщо ви збираєтеся в Європу взимку, не забудьте перевести час. По всьому Євросоюзу це відбувається в останню неділю жовтня, стрілки необхідно перевести на годину назад. В осени організм дуже ослаблений, тому варто більше проводити часу на свіжому повітрі та їсти більше фруктів та овочів. Також массаж та медитація у ввечері знімуть напругу після тяжкого робочого дня та дають заряд бадьорості на цілий день» — як запевнив Ігор Мізрах.

Мізрах Ігор

Ексклюзивно для журналу РЕЙТИНГ

Посилання на сайт: 

https://ratingua.net/

Посилання на сторінку фб: @ratingnewsmagazine

 

 

Мизрах Игорь и Натаника о совместной песне “Дай мне раз!” Так кто кому и что дал?

Мизрах Игорь – политический эксперт, юрист, общественный деятель, продюсер, не перестает удивлять своими многогранными талантами и дарит украинцам новую песню «Дай мне раз!». Автор песни Сергей Жоров, который уже ни раз удивлял слушателя своими творческими работами . Веселая и озорная, она спета дуэтом с известной певицей Натаникой.

Да, похоже, что вслед за его остросюжетным клипом с гангстерами и разборками в стиле 20-х годов «Мой папа вырулит». (слова Сергея Жорова, музыка Александра Матиенко) этим летом родился еще один хит, достойный топовых позиций в музыкальных чартах.

Мизрах Игорь. Мой папа вырулит

Песня «Дай мне раз!» уже облетела все украинские радиостанции, получила более 3 миллионов скачиваний в сети Интернет только на территории нашей страны.

Мизрах Игорь. Натаника. Дай мне раз

Мизрах Игорь. Натаника. Дай мне раз

Я не собираюсь быть певцом. Это песня-шутка, ведь в жизни всегда должно оставаться место для юмора.

О секрете такой популярности журналу PERSONA.TOP рассказывают сами исполнители, давние друзья: Натаника и Игорь Мизрах.

Натаника и «Дай мне раз!».

— Я не люблю скучные и пресные песни, которые навевают тоску. От них народ просто устал. Так хочется подарить хоть немного беззаботности, веселья и улыбок, — рассказывает нам певица. — Как человек творческий очень ценю интересные идеи и необычное их воплощение. Этим мы всегда руководствуемся с моим продюсером. А как только получила предложение от Игоря Мизраха спеть дуэтом, поняла, что песня непременно станет хитом. Игорь очень творческий и талантливый, другого результата и быть не могло. Не сомневаюсь, что и новый клип понравится зрителям, ведь над ним работает команда профессионалов.

Мизрах Игорь и «Дай мне раз!»

Игорь Мизрах считает, что песня изначально была обречена на успех, ведь ее написал Сергей Жоров, с которым они работали над уже нашумевшей композицией «Мой папа вырулит». Сергей Жоров, основатель и владелец звукозаписывающей студии MAJOR MUSIC — автор хитов для Аллы Пугачевой, Евгении Власовой и других звезд.

— Я попросил его написать «стебный» хит, смешной и веселый. Именно таких сейчас не хватает на эстраде, — поясняет исполнитель. — А с зажигательной, лучезарной Натаникой было очень легко и интересно реализовать замысел. Мне кажется, у нас получилось, и скоро эта песня будет звучать на каждой веселой вечеринке.

Так хочется подарить людям хоть немного беззаботности, веселья и улыбок

Вполне реальное предсказание, тем более что Игорь Аркадьевич хорошо понимает, о чем говорит. Он уже выпустил два альбома песен, записанных естественным голосом без компьютерных спецэффектов. Долгое время Игорь Мизрах возглавлял продюсерский центр, помогал молодым дарованиям раскрыть таланты на большой сцене, занимался организацией концертов и праздников с участием звезд эстрады: Натаники, Потапа и Насти Каменских, Евгения Кемеровского, Виктора Павлика, Александра Тищенко, Аиды и многих других.

— Я не собираюсь быть певцом, то есть все свое время посвящать только музыке. Это песня-шутка, ведь в жизни всегда должно оставаться место для юмора, — смеется Игорь Мизрах в ответ на вопрос о перспективной карьере артиста.

Ну, что же, – остается пожелать успехов этому творческому дуэту и воплощения новых оригинальных идей. И, конечно же, ждем презентации клипа на песню «Дай мне раз!», над которым сейчас трудится команда Мизраха Игоря и Натаники.

Кирилл Евстигнеев

persona.top

Ігор Мізрах розказав про криптовалюту, зокрема в Україні

Щоб світ почав розплачуватися криптовалютою, потрібна легалізація й інтеграція. На даний момент це вже можливо, але залишається проблема доволі великих комісій і маленької інфраструктури. У багатьох країнах існує заборона на мультивалютні розрахунки, а це тягне за собою безліч незручностей (продавцеві потрібно мати 100 гаманців на всі випадки життя). Але поступово з’являються зручні сервіси конвертації. Також необхідні національні криптовалюти.

Щодо подальшого росту вартості біткоіна, то сам його протокол з чітким лімітом у 21 мільйон завжди буде передбачати зростання. Падіння вже зупинилося, але це живий ринок і, звісно, попит формує ціну, а відповідно, корекція — це норма.

«Стосовно розрахунку: якщо в принципі формується природній обіг, з реальними продуктами — це запорука стабільного розвитку. Це те, чого не вистачає зараз. Золото, нафта — залежить від об’єму», – каже Ігор Мізрах.

Уже зараз є список нових біткоінових мільярдерів. Світовий порядок точно зміниться, але біткоін буде швидше аналогом золотого запасу. Взаємозв’язок між добробутом криптоінвесторів і зміною урядів не простежується. Сама технологія блокчейн у державному секторі дуже багато оптимізує, глобалізує і гарантує скорочення витрат платників податків, прозорість, усунення корупції.

Игорь Мизрах, Мизрах Игорь, Игорь Аркадьевич Мизрах, Ігор Мізрах, Мізрах Ігор, Ігор Аркадійович Мізрах, Мізрах Ігор Аркадійович,

Працюють криптомати і у Києві та Харкові. В Україні, з технологічної точки зору, — це одна з кращих систем у світі. Мережа розвивається і на даний момент у межах цього напрямку Україна точно є європейським лідером.

Біткоін настільки невразливий і в той же час простий, що у випадку, якщо навіть більша частина комп’ютерів припинить існування (наприклад, через катаклізм), завжди буде можливість відправити навіть по радіохвилях загадку і розгадати її на звичайному аркуші з зошита. Складність — це тільки час.

Ігор Мізрах: У нас кадровий голод і забагато антикорупційних органів

Нині існує так багато антикорупційних органів, що можна розгубитися. Антикорупційна прокуратура, Антикорупційний суд, Національне агентство із запобігання корупції… Своїх супротивників вони називають клієнтами. А це – представники середнього та малого бізнесу, що зараз гинуть від  кількості органів контролю. Я вважаю, що малий та середній бізнес – це ті, хто відроджують виробництво в нашій країні і роблять добрі справи для держави та людей. Їм потрібно допомагати. На цьому наголошує Ігор Мізрах.

Игорь Мизрах, Мизрах Игорь, Игорь Аркадьевич Мизрах, Ігор Мізрах, Мізрах Ігор, Ігор Аркадійович Мізрах, Мізрах Ігор Аркадійович,«На жаль, усі ті органи, які покликані захищати пересічних громадян та тих, хто розвиває економіку у державі, сьогодні стали важелем впливу в руках можновладців, політиканів та популістів. А чи потрібні ці органи нашій країні в такому форматі? — Питання риторичне.» — зазначив Ігор Мізрах.

У нас багатомільйонна країна, в якій безліч розумних людей. Їх потрібно залучати до політичної сфери і запитувати, що слід робити далі. Нам бракує кадрів. У нас кадровий голод. Треба не проводити псевдореформи чи псевдоконкурси на посади, а натомість – підійти до цього з професійної точки зору. Можливо, знайти тих, хто сьогодні залишився за бортом. Це можуть бути люди з минулої влади. Однак вони профі та вміють дати цінну пораду. Починати варто з кадрової політики. При владі мають бути професіонали.

Ігор Мізрах розказав про долю криптовалюти в Україні

Національний банк України у своїх роз’ясненнях зазначив, що не бачить підстав для заборони криптовалют, що є першим, проте дуже важливим кроком. А от врегулювання цього питання залежить від широкого кола різних державних органів і загалом доволі складне, оскільки зачіпає не тільки криптовалюти, але й токенізацію.

«Думаю, Україна на правильному шляху. І зараз вектор направлений на цілісний розгляд цього питання. На даний момент іде активна робота криптоспівтовариства і юристів над створенням законопроекту про криптовалюти», – сказав Ігор Мізрах.

Игорь Мизрах, Мизрах Игорь, Игорь Аркадьевич Мизрах, Ігор Мізрах, Мізрах Ігор, Ігор Аркадійович Мізрах, Мізрах Ігор Аркадійович,

У перспективі у кожної країни буде власна криптовалюта. Це неминуче і точно змінить весь звичний для нас порядок. Економіка всього світу зміниться. Але зараз ні в кого немає настільної книги «Як буде працювати криптоекономіка». На сотні запитань необхідно знайти відповіді. Наразі було засновано окремий напрямок досліджень, що пов’язаний із вивченням криптоекономіки та національних криптовалют. Засновники планують детально вивчити поточний міжнародний досвід роботи урядів з криптоактивами, створити експертне середовище для цих питань, можливо, попрацювати над деякими загальними, практичними посібниками для представників влади.

«Найбільш надійною і перевіреною залишається біткоін. Незалежно від потрясінь на ринку, біткоін точно втримає свою нішу. Багато із нових криптовалют у своєму протоколі використовували технологічні прориви і, дійсно, внесли в індустрію свої ноу-хау. Найближчим часом навряд чи варто очікувати кардинальних перестановок. Хоча потрібно визнати, що ринок розвивається вкрай інтенсивно і відлік часу в ньому дуже відрізняється від класичного фінансового світу.» — погоджується Ігор Мізрах.